PÁLYÁZATTAL. PÉNZT. NYERNI.

Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, pályázatok megvalósításának támogatása sokéves tapasztalattal.

europai-unios-palyazatok-eger
palyazatfigyeles-1palyazatfigyeles-2
palyazati-tanacsadas-1palyazati-tanacsadas-2
palyazatiras–eger-1palyazatiras-eger-2
projektmenedzsment-eger-1projektmenedzsment-eger-2

Aktuális

Kistelepülések vállalkozásainak támogatása

Újra pályázható! 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások technológiai korszerűsítést eredményező eszközöket vásárolhatnak, telephelyüket fejleszthetik vagy akár bérköltséget is finanszírozhatnak a pályázatból. Maximum 2-10 millió forint támogatás igényelhető 70%-os támogatás mellett.

Vállalkozásfejlesztési pályázatok a vidéki térségekben

Folyamatosan bővülnek a helyi akciócsoportok szolgáltató mikrovállalkozások tevékenységeinek fejlesztését, turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek létrehozását célzó pályázatai. A pályázatok célja, feltételei területenként eltérőek, alapvetően mikrovállalkozások, esetenként magánszemélyek igényelhetnek 5-20 millió forint támogatást 50-70%-os támogatási intenzitás mellett. Katás vállalkozások is pályázhatnak.

Szolgáltatásfejlesztés a Bükk-Térségi Leader Egyesület településein

A Bükk-Térségi Leader Egyesület HACS területén működő mikrovállalkozások, civil szervezetek, de akár magánszemélyek szolgáltató tevékenységeinek fejlesztését, többek között szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások létrehozását, fejlesztését támogatja  a pályázat. Akár 12 millió forint támogatás is igényelhető 60-95%-os támogatási intenzitás mellett.

Megjelent a kertészeti gép támogatás

Betakarító, talajművelő gépek, traktorhoz kapcsolható munkagépek, legfeljebb 83 kW teljesítményű traktor beszerzésére igényelhető akár 25 millió forintos támogatás, 40-60%-os támogatási intenzitás mellett. Olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akiknek a legalább 6000 euro STÉ üzemméretük legalább fele kertészeti tevékenységből származik. Az első benyújtási szakasz határideje 2021. július 20.

Terménytárolók, tisztítók, szárítók fejlesztése

Terményszárítók, tisztítók, tárolók létesítéséhez, technológiai fejlesztéséhez nyújt támogatást az 50 Mrd forint keretösszegű támogatás. A pályázat keretein belül rakodógép, hídmérleg beszerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító berendezések kialakítására is lehetőség van. Legalább 6000 euro STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők igényelhetnek legalább 50 millió forint támogatást, 40-60%-os támogatási intenzitás mellett. A benyújtás első szakasza 2021. augusztus 16-ig tart

Hamarosan elérhető a várt vállalkozásfejlesztés pályázat

200 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre technológiafejlesztésre, ingatlan beruházásra, képzésre, tanácsadásra. A támogatás visszatérítendő, amely részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakulhat. Maximális támogatási intenzitás 70%. Igényelhető támogatás az átlagos statisztikai létszámtól függően min. 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft.

Szolgáltatásfejlesztés Eger környéki kistelepüléseken

Eger Vidék Kincsei HACS területén szolgáltató mikrovállalkozások tevékenységeinek fejlesztését, többek között szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások létrehozását, fejlesztését támogatja  a pályázat. Egy lezárt évvel rendelkező vállalkozások igényelhetnek akár 15 millió forint támogatást 70-75%-os támogatási intenzitás mellett.

Kistelepülések vállalkozásainak támogatása

5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások technológiai korszerűsítést eredményező eszközöket vásárolhatnak, telephelyüket fejleszthetik vagy akár bérköltséget is finanszírozhatnak a pályázatból. Maximum 2-10 millió forint támogatás igényelhető 70%-os támogatás mellett.

Kertészeti gép pályázat nyílik hamarosan

Betakarító, talajművelő gépek, traktorhoz kapcsolható munkagépek, legfeljebb 83 kW teljesítményű traktor beszerzésére igényelhető akár 25 millió forintos támogatás, 40-60%-os támogatási intenzitás mellett. Olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akiknek a legalább 6000 euro STÉ üzemméretük legalább fele kertészeti tevékenységből származik. Az első benyújtási szakasz határideje 2021. július 20.

Kertészeti ültetvények, gyógynövénytermesztés támogatása

Gyümölcstermelő valamint évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítésére nyújt lehetőséget a 15 milliárd forintos pályázat. Az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése. Célterületenként akár 500 millió forint támogatás is igényelhető, maximum 50%-os támogatási intenzitás mellett. Az első benyújtási szakasz határideje 2021. június 7.

Kisebb állattartó telepek fejlesztésére nyílik pályázat

Kisebb meglévő állattartó telepek fejlesztésére, korszerűsítésére, energetikai hatékonyságának növelésére is van lehetőség a májusban  megnyíló pályázatban. Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, az igényelhető támogatás maximális összege 100 millió forint, 40-60 százalékos támogatási intenzitás mellett.

Kistelepülési élelmiszerboltok támogatása

Élelmiszer jellegű bolti vegyeskereskedelemmel foglalkozó, maximum 2000 fő lakosságszámú kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához igényelhető akár 60-70 millió forint támogatás a Magyar Falu program keretében hamarosan megnyíló pályázaton. Az üzlet felújítására, építésére, berendezésre, akár ingatlan vételére is lehetőséget biztosít a program.

Pályázat nyílt innovatív munkahelyek létrehozására

4,7 milliárd forintos forrás érhető el KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatására, amelyek következtében magas hozzáadott értékű terméket állítanak elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtanak. A minimum10 maximum 150 millió forintos, akár 50%-os támogatás ingatlan vásárlására is felhasználható.

Elérhető a következő ciklus első vállalkozásfejlesztési pályázatának tervezési változata

200 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre technológiafejlesztésre, ingatlan beruházásra, képzésre, tanácsadásra. A támogatás visszatérítendő, amely részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakulhat. Maximális támogatási intenzitás 70%. Igényelhető támogatás az átlagos statisztikai létszámtól függően min. 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft.

Megjelent a 2021. évi építőipari pályázat

Építési, építési termék gyártási tevékenységet folytató kisvállalkozások, valamint tervezési tevékenységet folytató mikrovállalkozások igényelhetnek legalább 8, legfeljebb 400 millió forintot hatékonyságuk javítását, innovációt, technológiai korszerűsítést, gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását szolgáló beruházásokra. A támogatási intenzitás de minimis támogatásként akár 100% is lehet. Támogatási kérelmek 2021. február 15-től nyújthatók be.  

Borászati üzemek támogatása

Borászati üzemek versenyképességének növelése érdekében támogatás igényelhető borászati gépek, technológiák beszerzésére. A támogatás maximális összege 100 millió forint, a maximális támogatási intenzitás 50%. Támogatási kérelmet működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személyek nyújthatnak be.

Akár 100%-os támogatás hátrányos helyzetű települések vállalkozásainak

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások technológiai korszerűsítést eredményező eszközöket vásárolhatnak, telephelyüket fejleszthetik vagy akár bérköltséget is finanszírozhatnak a hamarosan megjelenő pályázatból. Maximum hatvanmillió forintos támogatás is igényelhető akár 100%-os támogatás mellett.

Őstermelők, kistermelők ötmillió forintos támogatása

Vidéki térségben, tízezer főnél alacsonyabb népességű településeken, illetve tanyás térségekben élő mezőgazdasági termelők igényelhetnek tizenötezer euro átalány támogatást gazdaságuk fejlesztésére. A támogatás öt évre kapható, az első 75%-os részlet a támogatást követően azonnal rendelkezésre áll. A támogatási kérelem november 6-tól nyújtható be.

Új lehetőség állattartó telepek fejesztésére

Meglévő állattartó telepek fejlesztésére, korszerűsítésére, energetikai hatékonyyásgának növelésére valamint új állatartó telepek létrehozására is van lehetőség az október elejétől megnyíló pályázatban. Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be kérelmet, az igényelhető támogatás maximális összege 2 milliárd forint, 40-60 százalékos támogatási intenzitás mellett.

Ismét igényelhető támogatás kertészeti üzemek korszerűsítésére

Kertészeti tevékenységet szolgáló üveg-, vagy fóliaborítású növényházak, hűtőtárolók, hűtőházak építése, korszerűsítése, áruvá készítés eszközeinek beszerzése támogatható a pályázatban. Maximum 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kapható 40-60%-os támogatási intentitás mellett. Az első benyújtási szakasz határideje 2020. november 20.

5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEK CIVIL SZERVEZETEINEK TÁMOGATÁSA

Civil szervezeteknek nyújt maximum 6 millió forint támogatást a Magyar Falu Program újonnan megjelent felhívása. Ingatlan vásárlására, felújítására, gépjármű és nem gépi meghajtású jármű beszerzésére, egyéb eszközök beszerzésére, valamint programok támogatására is lehetőséget biztosít a pályázat. A támogatás 100 százalékos, támogatási előlegként folyósított vissza nem térítendő támogatás.

Technológiafejlesztési pályázati legalább 5 fős vállalkozásoknak

A 2020. áprilisában legalább 5 fő átlagos statisztikai létszámmal rendelkező vállalkozások igényelhetnek támogatást termelékenységük növeléséhez, technológiai megújuláshoz. Gépek, technológiai eszközök szerezhetőek be, ingatlan bővítés, korszerűsítés is megvalósítható. A foglalkoztatotti létszám függvényében 5- 153,5 millió Ft visszatéritendő támogatás igényelhető, 70%-os támogatási intenzitás mellett. A támogatás bizonyos feltételek teljesítése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendővé alakulhat.

Megjelent az állattartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztését célzó pályázat

Újból lehet támogatást igényelni épületenergetikai fejlesztésekre valamint megújuló energia hasznosító rendszerek telepítésére. Mikro-, kis- és középvállakozások igényelhetnek minimum hárommillió maximum százmillió forintot akár 55%-os támogatás mellett.

Újból pályázható az energiahatékonysági pályázat

Újból lehet támogatást igényelni épületenergetikai fejlesztésekre valamint megújuló energia hasznosító rendszerek telepítésére. Mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek minimum 1,6 millió, maximum százmillió forintot akár 55%-os támogatás mellett.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE AKÁR 100% TÁMOGATÁSSAL!

Maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítésére pályázhatnak gazdasági társaságok. Legalább 1,5 millió forint legfeljebb 3 millió forint támogatás igényelhető akár 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázatok június 17-től nyújthatók be.

Ismét lehet építőipari eszközök beszerzésére pályázni

Legalább 25 millió legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás igényelhető építőipari technológiai fejlesztésekre, gépek, telekommunikációs eszközök, szoftverek beszerzésére. Támogatható az a vállalkozás, ahol az alkalmazásban lévők létszáma legalább 10 fő, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete eléri a 254.711 Ft-ot.. A támogatás mértéke, intenzitása egyedi döntés alapján kerül meghatározásra, de minimis támogatás esetén akár 100% is lehet.

Rendezvények, közösségi terek, sporttevékenység, civil szervezetek fejlesztése

Folyamatosan kerülnek meghirdetésre a helyi akciócsoportok közösségi terek fejlesztését, civil szervezetek tevékenységét valamint hagyományőrző rendezvények megtartását célzó pályázatai. A pályázatok célja, feltételei területenként eltérőek, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek igényelhetnek akár 15 millió forint támogatást 75-95%-os támogatási intenzitás mellett.

Eszközbeszerzés új termék, szolgáltatás, eljárás létrehozására

KKV-k eszközbeszerzésre igényelhetnek 5-15 millió forintot 50%-os támogatási intenzitás mellett. A támogatás feltétele, hogy az eszközök a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre valamint új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jöjjön létre. A támogatás 2017. december 6-tól igényelhető a Közép-magyarországi régió területén kívül.

Vállalkozásfejlesztési pályázatok a vidéki térségekben

Folyamatosan kerülnek meghirdetésre a helyi akciócsoportok mikrovállalkozások tevékenységeinek fejlesztését, turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek létrehozását, helyi termékek előállítását célzó pályázatai. A pályázatok célja, feltételei területenként eltérőek, alapvetően mikrovállakozások, esetenként magánszemélyek igényelhetnek 5-15 millió forint támogatást 50-70%-os támogatási intenzitás mellett.

Panziófejlesztés pályázat indul október közepétől

Panziók szolgáltatási színvonalának emelésére, tematikus szolgáltatások fejlesztésére, az üzemeltetési hatékonyság növelésére igényelhető 70%-os támogatási intenzitás mellett minimum 5 millió maximum 60 millió forint. A támogatás célja a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, a kapacitáskihasználtság javítása, a szezonalitásból adódó egyenetlenségek oldása.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása

Munkahelyteremtő beruházásokra igényelhetnek kis-és középvállalkozások teremtett munkahelyenként akár 2,7 millió forintot az ország bármely területén. A beruházáshoz legalább 25% saját erővel szükséges rendelkezni, a támogatás új tárgyi eszközök (akár ingatlanvásárlás, új épület, épületrész építés) és immateriális javak beszerzésére fordítható.

Lakóépületek energiahatékonyságának növelése hitelprogram

Április végétől igényelhető a lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó hitel. A hitelprogram keretösszege 105,2 milliárd forint, természetes személyek minimum 500 ezer, maximum 10 millió forint kamatmentes hitelt igényelhetnek 10% önerő biztosítása mellett, akár társasházi lakás korszerűsítésére is.

Újra igényelhető a fiatal gazdák induló támogatása

Háromezer, 41 év alatti pályázó kaphat 40.000 euró egyösszegű átalány támogatást mezőgazdasági tevékenysége elindításához. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kezeli. Támogatási kérelem 2017. március 1-től nyújtható be.

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása és fejlesztése

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozások igényelhetnek maximum 160.000 eurónak megfelelő támogatást falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások, többek között szállás és vendéglátás továbbfejlesztésére, műhely és bemutatótér fejlesztésére. A közel harminchat milliárdos keretösszegű felhívásra 2017. április 3-tól nyújtható be támogatási kérelem.

Hitellel kombinált IKT beruházások támogatása

Komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése, illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele támogatható a hitellel kombinált IKT fejlesztéseket támogató felhívás segítségével. 10% önerő biztosítása mellett minimum 1 maximum 24 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető a projekt elszámolható költségének legfeljebb 40%-a erejéig. Az igényelt kölcsön minimum 1,25 millió Ft, összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Hitellel kombinált kapacitásbővítő beruházások támogatása

Megjelent a hitellel kombinált kapacitásbővítő fejlesztéseket támogató felhívás. 10% önerő biztosítása mellett minimum 5 maximum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető a projekt elszámolható költségének legfeljebb 30%-a erejéig. Az igényelt kölcsön minimum 10 millió Ft, összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energia használatával kombinálva

Megjelent a hitellel kombinált megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívás. 10% önerő biztosítása mellett minimum 3 maximum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető a projekt elszámolható költségének legfeljebb 45%-a erejéig. Az igényelt kölcsönnek meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Újra lehet támogatást igényelni kapacitásbővítő beruházásokra

Akár 50%-os támogatási intenzitás mellett minimum 5 millió maximum 25 millió forintot igényelhetnek eszközbeszerzésre mikro-, kis- és középvállalkozások szabad vállalkozási zónában bármilyen, szabad vállalkozói zónán kívül feldolgozóipari tevékenységük fejlesztéséhez. A rendelkezésre álló 21 milliárd forintból 1000-2000 pályázat támogatása várható. A támogatási kérelmek 2017. január 16-tól nyújthatók be.

Termelő, gyártó cégek termelési kapacitásainak bővítése

18 milliárdos keretösszeggel nyílt meg újra a kizárólag termelő, gyártó cégek beruházásait támogató felhívás. A pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A támogatási kérelmek 2017. január 16-tól nyújthatók be.

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

A kertészeti ágazat fejlesztése érdekében jelent meg felhívás kertészeti gépek beszerzésére. Egyéni projekt esetén 10 millió forint, kollektív projekt esetén 20 millió forint igényelhető. Az első szakasz 2017. január 19-én zárul.

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása

Közel 14 milliárdos keretösszeggel jelent meg pályázati felhívás mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjára, mikrovállalkozás indítására. A program vidéki térségekben a foglalkoztatás növeléséhez, hiányzó vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének javításhoz nyújt 40 ezer eurós támogatást egyösszegű átalány formájában.

Borászati fejlesztések támogatása

Mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet borászati fejlesztéseik megvalósítása érdekében. A támogatással a gazdálkodók olyan fejlesztéseket végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, a bortermelés versenyképességének javításához.

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

Augusztus közepétől nyújthatnak be támogatási kérelmet egyházi szervezetek egyházi kulturális értékek, vallási turisztikai helyszínek fejlesztéshez. Komplex szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, látogatószám és költés generálása támogatható. A fejlesztés központi elemét vallási emlékhelyeken, kegyhelyeken, zarándokhelyeken kell megvalósítani.

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Már működő civil és nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások számára jelent meg pályázat a szervezetek üzleti fejlesztése, termékek előállítása és piacra juttatása valamint humán erőforrás kapacitás bővítése érdekében.

KKV-k versenyképességét növelő hitelprogram

Akár induló mikro-, kis- és középvállalkozások is igényelhetnek minimum 1 millió maximum 600 millió forint kamat- és díjmentes kölcsönt a most megnyílt hitelprogram keretében. A kölcsön többek között tárgyi eszköz beszerzésre, ingatlanberuházásra de akár szállítóeszköz beszerzésre is fehasználható. Turisztikai, szálláshely-fejlesztési projektek is támogathatóak.

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

Közel 20 milliárdos keretösszeggel került meghirdetésre pályázat max. 5000 tonna termény tárolásához szükséges terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be augusztus 5-től.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A pályázat elsődleges célja az öntöző területek növelését célzó fejlesztések elősegítése, takarékos öntözési technológiák elterjesztése. A felhívás keretében 49,5 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésére, mely a korábban tervezett keret többszöröse. Első körben a 2016. november 7-ig beérkezett pályázatok kerülnek értékelésre.

Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatás lehetőséget biztosít az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Támogatható az állattartó létesítmények épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése.

Álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindításához igényelhetnek Heves megyében maximum 3 millió Ft tőkejuttatást illetve maximum 6 hónapra havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás támogatást.

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Gyakornoki program indul a célból, hogy az iskolarendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképzések minél jobban hasznosulhassanak. A támogatás összege min. 1.900.000 Ft, max. 30.000.000 Ft.

Vidéki térségek fejlesztése

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére igényelhető maximum 50 millió Ft támogatás március 28-tól.

Ültetvénytelepítés támogatása

Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok igényelhetnek támogatást a gyümölcstermesztés versenyképességének fokozására, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok bevezetésére. A támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív beruházás esetén 150 millió Ft, a támogatás keretösszege 19 milliárd Ft. Pályázatok 2016. március 9-től nyújthatók be.

Üveg- és fóliaházak fejlesztése

2016. március 7-től igényelhető támogatás üveg- és fóliaházak létesítésére, energiahatékonyságuk növelésére. A támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén 1 milliárd Ft, a támogatás keretösszege 22,5 milliárd Ft.

Turizmusfejlesztés 41 milliárdból

A február végétől benyújtható pályázat keretében helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség. Olyan attrakciók fejlesztési igényeire kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentene.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termelők igényelhetnek március 21-től 15 000 euro átalányösszegű támogatást gazdaságuk fejlesztésére, a termelési mód korszerűsítésére, magasabb hozzáadott értékű termék előállítására. A támogatás az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

Gombatermesztés és hűtőházak fejlesztése

2016. március 4-től igényelhető támogatás a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének fokozására, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok bevezetésére. A támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén 1 milliárd Ft, a támogatás keretösszege 22 milliárd Ft.

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok igényelhetnek támogatást gyógy- és fűszernövények termesztésének fejlesztésére. A támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft, a támogatás keretösszege 3 milliárd Ft. A pályázatok 2016. március 3-tól nyújthatók be.

Logisztikai központok fejlesztése

Logisztikai központok fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot azon logisztikai vállalkozások, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét. Pályázatok 2016. február 29-től nyújthatók be.

Klaszterszervezetek támogatása

2016. február elsejétől igényelhetnek támogatás a stabil szakmai és gazdálkodási múlttal rendelkező, fejlődőképes klaszterek a klasztermenedzsment szervezetek által a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának emelésére, a nemzetközi piacra jutás elősegítésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint.

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

A vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál a 40 milliárd forintos kerettel meghirdetett pályázat.

Innovációs voucher

Maximum 20 millió forint támogatás igényelhető kis- és középvállalkozások számára szükséges innovációs tanácsadásra, kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatások igénybevételére. A pályázatok 2016. március 21-től nyújthatók be.

Helyi gazdaságfejlesztés

18,8 milliárd forint keretösszegből támogatók az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

Bölcsődei ellátások és óvodák fejlesztése

37,6 milliárdos keretösszegből fejleszthető a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezése, valamint a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezése. A támogatás célja a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Pályázatot 2016. március 21-től nyújthatnak be az intézmények fenntartói vagy az ingatlan tulajdonosai.

Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése

Mezőgazdasági termelők valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának fejlesztésére. A támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén 1,5 milliárd Ft, a támogatás keretösszege 151 milliárd Ft. Az első értékelési határnap 2016. április 15.

14,8 milliárd Ft egészségügyi alapellátás fejlesztésére

A pályázat keretén belül háziorvosi szolgálatnak – felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére van lehetőség.

Pályázat trágyatárolók építésére

Az előírásoknak megfelelő trágyatárolóval nem rendelkező állattartó telepeken trágyatároló építésére pályázhatnak mezőgazdasági termelők. Az 5,6 milliárd keretösszeggel megnyílt pályázat I. szakaszára február 12-ig nyújtható be támogatási kérelem.

Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

20 milliárdos keretösszeggel jelent meg a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztését és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalát támogató felhívás. A projekt keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, ehhez kapcsolódhat piacra jutást elősegítő tevékenység.

Iparjog pályázat

1 milliárdos keretösszeggel jelent a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatását célzó felhívás. A pályázatot szintén a következő két évre hirdették meg, de a keret valószínűsíthető gyors kimerülése miatt minél korábban érdemes a benyújtani a támogatási kérelmet.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

50 milliárdos keretösszeggel jelent meg a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítást támogató felhívás. Vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek támogathatóak. A pályázatot szintén a következő két évre hirdették meg, de a keret valószínűsíthető gyors kimerülése miatt minél korábban érdemes a benyújtani a támogatási kérelmet.

palyazati-ertesito

Pályázatfigyelő

Előzze meg a legsúlyosabb szövődményekkel járó vállalkozói betegséget, az információhiányt. Iratkozzon fel pályázatfigyelő hírlevelünkre!

ingyenes-palyazati-konzultacio

Egy óra tanácsadás ajándékba

Kérjen időpontot díjmentes konzultációra akár skype-on is! Munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy a legideálisabb körülmények között tudjunk fejlődési lehetőségeiről konzultálni.


    Akikkel már dolgoztunk együtt...


    Kérdése van?

    Hívjon minket a 06 20 421 49 22-es telefonszámon vagy írjon nekünk!